Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Dù có hay không con dê là ẩn dụ” – Jane Miller

Jane Miller (1949–) là nhà thơ người Mỹ. Tập thơ thứ mười một của bà, “Who Is Trixie the Trasher? and Other Questions,” sẽ được xuất bản vào tháng Chín … Continue reading

August 20, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.