Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chuyến phà đêm” – John Burnside

John Burnside (1955–) là nhà thơ và nhà văn người Scotland. Ông được trao giải thơ của giải sách Whitbread năm 2000, giải Cholmondeley năm 2008, và giải thơ Forward … Continue reading

December 13, 2020 · Leave a comment

“Chương trình khuya” – John Burnside

John Burnside (1955–) là nhà thơ và nhà văn người Scotland. Ông được trao giải thơ của giải sách Whitbread năm 2000, giải Cholmondeley năm 2008, và giải thơ Forward … Continue reading

February 16, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.