Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sự tử đạo” – John Minczeski

John Minczeski là nhà thơ người Mỹ gốc Ba Lan. Tập thơ gần đây nhất của ông là A Letter to Serafin (University of Akron Press, 2009). Sự tử đạo Kẻ … Continue reading

March 5, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.