Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Joseph LeDoux

Cần hiểu đúng bản chất của rối loạn lo âu

Nguồn: Joseph LeDoux, “Getting Anxiety Right,” Project Syndicate, 14/01/2016. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Khi các nhà nghiên cứu muốn đánh giá hiệu quả của các phương pháp điều trị … Continue reading

January 15, 2016 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.