Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Karl Marx

Karl Marx: Điều gì tạo nên sự tha hóa của lao động?

Karl Marx (1818–1883) là triết gia và nhà kinh tế học người Đức gốc Do Thái. Trích đoạn dưới đây nằm trong chương “Lao động bị tha hóa” trong Các bản … Continue reading

May 5, 2016 · 4 Comments

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.