Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cái chúng ta đánh mất” – Kate Tempest

Kate Tempest (1985–) là một nhà thơ và nghệ sĩ âm nhạc người Anh. Cô được trao giải thơ Ted Hughes năm 2012 và được đề cử cho giải Nữ … Continue reading

October 16, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.