Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Katie Ford

“Một người đàn bà lau mặt Jesus” – Katie Ford

Katie Ford sinh năm 1975 ở Portland. Cô học thần học và thơ ở Harvard và có bằng MFA tại Iowa Writers’ Workshop. Cô đã xuất bản bốn tập thơ … Continue reading

April 15, 2020 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.