Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một người đàn bà lau mặt Jesus” – Katie Ford

Veronica

St Veronica with the Veil, c. 1655–60 by Mattia Preti

Katie Ford sinh năm 1975 ở Portland. Cô học thần học và thơ ở Harvard và có bằng MFA tại Iowa Writers’ Workshop. Cô đã xuất bản bốn tập thơ và là giáo sư tại Đại học California, Riverside.

Một người đàn bà lau mặt Jesus

Đàng thứ sáu: Một người đàn bà lau mặt cho người

Chuyện này xuất phát từ văn hóa dân gian.
Được sáng tạo vì sự dịu dàng đôi khi
phải được viết vào. Có một người đàn bà.
Có một cây thánh giá. Song thực tế
họ đã treo người lên quá cao
để được chạm vào.

Katie Ford, “A Woman Wipes the Face of Jesus,” Deposition (Graywolf, 2002).

Copyright © 2002 by Katie Ford | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 15, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: