Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Truyện ngắn: “Vật kỷ niệm” – Kurt Vonnegut

Kurt Vonnegut (1922–2007) là nhà văn người Mỹ. Trong sự nghiệp hơn nửa thế kỷ của mình, ông đã xuất bản mười bốn cuốn tiểu thuyết, ba tập truyện ngắn, … Continue reading

November 8, 2019 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Harrison Bergeron” – Kurt Vonnegut

Kurt Vonnegut (1922–2007) là nhà văn người Mỹ. Trong sự nghiệp hơn nửa thế kỷ của mình, ông đã xuất bản mười bốn cuốn tiểu thuyết, ba tập truyện ngắn, … Continue reading

November 30, 2018 · 2 Comments

Truyện ngắn: “Bước dài đến mãi mãi” – Kurt Vonnegut

Kurt Vonnegut (1922–2007) là nhà văn người Mỹ. Trong sự nghiệp hơn nửa thế kỷ của mình, ông đã xuất bản mười bốn cuốn tiểu thuyết, ba tập truyện ngắn, … Continue reading

August 11, 2018 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.