Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Larissa Szporluk

“Sao băng” – Larissa Szporluk

Larissa Szporluk (1967) là tác giả của năm tập thơ, gần đây nhất là Traffic with Macbeth (Tupelo Press, 2011). Cô dạy sáng tác văn chương tại Đại học Bowling … Continue reading

March 23, 2020 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.