Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Leszek Kołakowski

Chúa có hạnh phúc không? – Leszek Kołakowski

Leszek Kołakowski (1927–2009) là triết gia người Ba Lan. Ông lấy bằng tiến sĩ triết học tại Đại học Warsaw năm 1953, nơi ông giảng dạy cho đến khi bị … Continue reading

June 1, 2019 · 2 Comments

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.