Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Liesl Schillinger

Về dịch thuật: Phỏng vấn Lydia Davis

Liesl Schillinger: Mỗi một hành động đọc là một hành động dịch. Khi ta, người đọc, tiếp thu một văn bản, ta tiếp nhận nó thông qua tấm lọc thế … Continue reading

June 16, 2016 · 5 Comments

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.