Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Marina Tsvetaeva

“Thơ mọc lên như sao trời, hồng đóa” – Marina Tsvetaeva

Marina Tsvetaeva sinh năm 1892 ở Moskva, con gái của một giáo sư nghệ thuật và một nghệ sĩ piano. Bà xuất bản tập thơ đầu năm 1910 và kết … Continue reading

September 17, 2020 · Leave a comment

“Tôi biết sự thật! Hãy bỏ hết những sự thật cũ!” – Marina Tsvetaeva

Marina Tsvetaeva sinh năm 1892 ở Moskva, con gái của một giáo sư nghệ thuật và một nghệ sĩ piano. Bà xuất bản tập thơ đầu năm 1910 và kết … Continue reading

May 10, 2020 · Leave a comment

“[Thế giới bắt đầu trong màn sương du mục]” – Marina Tsvetaeva

Marina Tsvetaeva sinh năm 1892 ở Moskva, con gái của một giáo sư nghệ thuật và một nghệ sĩ piano. Bà xuất bản tập thơ đầu năm 1910 và kết … Continue reading

August 31, 2019 · Leave a comment

“[Một nụ hôn lên trán]” – Marina Tsvetaeva

Marina Tsvetaeva sinh năm 1892 ở Moskva, con gái của một giáo sư nghệ thuật và một nghệ sĩ piano. Bà xuất bản tập thơ đầu năm 1910 và kết … Continue reading

May 28, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.