Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Marvin Bell

“Sự áp bức” – Marvin Bell

Marvin Bell (1937–2020) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Lamont năm 1969 và dạy tại Iowa Writers’ Workshop hơn bốn mươi năm trước khi nghỉ hưu … Continue reading

September 27, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.