Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chúng ta sẽ luôn luôn có cha mẹ” – Mary Jo Salter

Mary Jo Salter sinh năm 1954 ở Michigan. Bà được trao giải thơ Lamont năm 1988 và là giáo sư hàm Krieger-Eisenhower trong chương trình Writing Seminars tại Đại học … Continue reading

October 13, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.