Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Matthew Olzmann

“Thư cho người, trong màn hỏi đáp sau buổi đọc thơ, xin lời khuyên nghề nghiệp” – Matthew Olzmann

Matthew Olzmann sinh năm 1976 ở Detroit, Michigan. Anh là tác giả của hai tập thơ, Mezzanines (2013) và Contradictions in the Design (2016). Anh dạy ở Dartmouth College. Thư cho người, trong màn hỏi đáp … Continue reading

August 1, 2020 · Leave a comment

“Lá thư bắt đầu với hai dòng của Czesław Miłosz” – Matthew Olzmann

Matthew Olzmann sinh năm 1976 ở Detroit, Michigan. Anh là tác giả của hai tập thơ, Mezzanines (2013) và Contradictions in the Design (2016). Anh dạy ở Dartmouth College. Lá thư bắt đầu … Continue reading

December 29, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.