Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Mike Owens

“Bài toán buồn” – Mike Owens

Mike Owens đã ngồi tù hơn hai mươi năm. Là nạn nhân của bạo hành thời thơ ấu, anh đang thụ án chung thân không giảm án trong một nhà … Continue reading

October 17, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.