Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bài ca” – Muriel Rukeyser

Muriel Rukeyser (1913–1980) là một nhà thơ và nhà hoạt động chính trị người Mỹ. Bài ca Thế giới này đầy mất mát; mang, gió ơi, tình em,           nhà của … Continue reading

March 15, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.