Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bài ca” – Muriel Rukeyser

Muriel Rukeyser.jpg

Rukeyser at a Poetry Festival held at the Royal Court Theatre, London, UK, July 15th to 20th, 1963 | Photo by Tony Evans/Getty Images

Muriel Rukeyser (1913–1980) là một nhà thơ và nhà hoạt động chính trị người Mỹ.

Bài ca

Thế giới này đầy mất mát; mang, gió ơi, tình em,
          nhà của em là nơi chúng ta làm nên nơi hò hẹn,
          và tình yêu: mọi thứ em sẽ sờ và đọc
          trên gương mặt ấy.

Nhấc, gió ơi, khỏi mắt em cái cảnh lưu đày;
          bình yên để nhìn, cuộc sống để nghe và thú nhận,
          tự do để tìm để tìm để tìm
          sự trần trụi ấy.

Muriel Rukeyser, “Song,” Beast in View (Doubleday, 1944).

Copyright © 1941 by Muriel Rukeyser | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 15, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: