Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bồ câu” – Mutsuo Takahashi

Mutsuo Takahashi (1937–) là nhà thơ người Nhật Bản. Bồ câu Anh ôm nó được không, anh nói Dạ vâng, tôi trả lời Đẹp thật, anh nói và đỡ nó … Continue reading

February 12, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.