Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bồ câu” – Mutsuo Takahashi

Mutsuo Takahashi.jpg

Photography by Jorgen Axelvall/REVS Magazine

Mutsuo Takahashi (1937–) là nhà thơ người Nhật Bản.

Bồ câu

Anh ôm nó được không, anh nói
Dạ vâng, tôi trả lời

Đẹp thật, anh nói và đỡ nó trên tay
Nghe kìa, tiếng nó gù, tôi thêm

Anh thích đôi mắt nó, anh nói và khẽ chạm
Em thích cả cái mỏ, tôi bảo và sờ lên

Nhưng mà, anh nhìn tôi và nói
Mà sao, tôi hỏi và nhìn lên

Nhưng mà em còn hơn cả thế
Nào thôi, tôi nói và cúi đầu

Yêu em, anh nói và thả con bồ câu
Nó đi rồi, tôi khẽ
Thì thầm trong tay anh

Mutsuo Takahashi, “Dove,” Poems of a Penisist, trans. Hiroaki Sato (Chicago Review Press, 1975).

Copyright © 1975 by Mutsuo Takahashi | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 12, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: