Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Natalie Shapero

“Họ nói nó không làm được đâu” – Natalie Shapero

Natalie Shapero (1982–) là nhà thơ người Mỹ. Cô có bằng M.F.A. về thơ tại Đại học Tiểu bang Ohio và bằng J.D. tại Đại học Chicago, và hiện là … Continue reading

April 10, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.