Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Họ nói nó không làm được đâu” – Natalie Shapero

Natalie Shapero.JPG

Natalie Shapero | Photo by Alonso Nichols

Natalie Shapero (1982–) là nhà thơ người Mỹ. Cô có bằng M.F.A. về thơ tại Đại học Tiểu bang Ohio và bằng J.D. tại Đại học Chicago, và hiện là giáo sư về thơ tại Đại học Tufts.

Họ nói nó không làm được đâu

Rất tiếc về cuộc chiến—chúng tôi chỉ là kiểu
muốn học cách chửi thề
bằng một ngôn ngữ khác, và ai cũng biết

phương pháp hàng đầu đơn giản là xả
súng và nghe xem mọi người hét gì.

Và đây lại là Chúa với bàn tay Người

khum lại, hạ thấp bầu trời để lấy thêm chỗ
cho Mình. Và đây là tòa chọc trời

chúng ta xây để nẹp lưng, chuỗi hốc này
để tắm rửa và tu sửa và luộc chần

rễ cây và làm tình không màu mè theo kiểu

của thời đại: một người nửa the thé,
còn người kia thì nhắc Bé miệng
thôi—em không muốn chiến tranh nghe được
.

Natalie Shapero, “They Said It Couldn’t Be Done,” The New Yorker (July 24, 2017 Issue).

Copyright © 2017 by Natalie Shapero | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 10, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: