Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Lịch sử sẽ xóa án cho ông” – Nicanor Parra

Nicanor Parra (1914–2018) là nhà thơ người Chilê. Ông được xem là một nhà thơ không chỉ quan trọng ở Chilê và Mỹ Latin, mà còn có ảnh hưởng lớn … Continue reading

November 30, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.