Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Lịch sử sẽ xóa án cho ông” – Nicanor Parra

Nicanor Parra.jpg

Nicanor Parra (1914–2018) là nhà thơ người Chilê. Ông được xem là một nhà thơ không chỉ quan trọng ở Chilê và Mỹ Latin, mà còn có ảnh hưởng lớn trên thế giới nói tiếng Tây Ban Nha nói chung. Ông được trao giải de Cervantes năm 2011.

Lịch sử sẽ xóa án cho ông

Đồng ý
Nhưng địa lý thì tôi không chắc

 

Nicanor Parra, “La Historia lo absolverá,” Páginas en blanco (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2011).

Copyright © 2011 by Nicanor Parra | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 30, 2016 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: