Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Nina Zivancevic

“Thư gửi Tsvetaeva” – Nina Zivancevic

Nina Živančević sinh năm 1957 ở Belgrade. Bà là một nhà báo, nhà phê bình văn học, và dịch giả, cũng như là một nhà thơ. Bà sống ở New … Continue reading

December 17, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.