Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Truyện ngắn: “The Start of the Affair” – Nuruddin Farah

Nuruddin Farah (1945-) là tiểu thuyết gia người Somali. Ông được trao Giải thưởng văn học quốc tế Neustadt năm 1998, và nhiều lần được đề cử giải Nobel. Truyện ngắn “The … Continue reading

December 31, 2014 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.