Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Ofelia Zepeda

“Mang theo từ ngữ” – Ofelia Zepeda

Ofelia Zepeda (1952–) là nhà thơ người Tohono O’odham và giáo sư ngôn ngữ học tại Đại học Arizona, nơi bà là giám đốc Viện Phát triển Ngôn ngữ Mỹ … Continue reading

September 24, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.