Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Mang theo từ ngữ” – Ofelia Zepeda

Ofelia Zepeda.jpg

Ofelia Zepeda at the National Cowboy Poetry Gathering 2017 | Photo by Jessica Lifland

Ofelia Zepeda (1952–) là nhà thơ người Tohono O’odham và giáo sư ngôn ngữ học tại Đại học Arizona, nơi bà là giám đốc Viện Phát triển Ngôn ngữ Mỹ Bản địa (AILDI).

Mang theo từ ngữ

Chúng ta đi mang theo mình từ ngữ.
Chúng ta đến với đại dương.
Bằng từ ngữ chúng ta có thể nói
về âm thanh của những ngọn sóng rền.
Chúng ta nói về nó vẻ oai hùng,
về sức mạnh đại dương cho mình những bài hát.
Chúng ta hát về lòng tôn kính
và gọi đại dương là một người thân thuộc.

Ofelia Zepeda, “Carrying Our Words,” translated into English from O’odham by the poet.

Copyright by Ofelia Zepeda | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 24, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: