Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hôm nay tôi thấy” – Olav H. Hauge

Olav H. Hauge (1908–1994) là nhà thơ người Na Uy. Hôm nay tôi thấy Hôm nay tôi thấy có hai mặt trăng, một mặt trăng mới và một mặt trăng … Continue reading

May 2, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.