Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Năm truyện cực ngắn của Osama Alomar

Osama Alomar (1968–), hiện sống tại Chicago, là nhà văn người Syria và tác giả của ba tập truyện ngắn và một tập thơ bằng tiếng Ả Rập. Nhiều tác … Continue reading

February 3, 2016 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.