Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Review “The Economics of Inequality” by Thomas Piketty

Năm 2001, hai nhà kinh tế học người Pháp là Thomas Piketty và Emmanuel Saez đã cho lưu hành một bài nghiên cứu chuyên đề (được chính thức công bố … Continue reading

August 7, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.