Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Quan Barry

“Nếu dy/dx=(4x^3+x^2-12)/√(2x^2-9), thì” – Quan Barry

Amy Quan Barry sinh năm 1973 ở Sài Gòn và lớn lên ở Boston. Cô đã xuất bản bốn tập thơ và một cuốn tiểu thuyết và hiện là giáo … Continue reading

August 22, 2020 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.