Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nếu dy/dx=(4x^3+x^2-12)/√(2x^2-9), thì” – Quan Barry

Amy Quan Barry sinh năm 1973 ở Sài Gòn và lớn lên ở Boston. Cô đã xuất bản bốn tập thơ và một cuốn tiểu thuyết và hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Wisconsin-Madison.

Nếu dy/dx=(4x3+x2-12)/√(2x2-9), thì

bạn đang đứng bên đại dương,
dưới ánh sáng thực nghiệm của trăng
từng đợt sóng thất thường

như một parabol dịch trên trục của nó,
các cồn biển được đem vi phân & vẽ đồ thị.
Nếu thế này, thì thế kia. Nhà thơ

cười. Cô muốn nằm
trên phương trình của chính mình, độ dốc điểm
như một người phụ nữ thì thầm hãy chăm tôi

bằng bánh nho. Sẽ thế nào nếu biết được giá trị tuyệt đối
của ân sủng âm, tính toán được
cách trái tim trở thành tập hợp rỗng,

không thể giao nhau, cái đầu & cái cuối?
Nhưng đủ rồi.
Bạn đang đứng trên bờ,

các thông số như những cái cọc gỗ.
Cho x là mặt trăng như một công chứng viên.
Cho y là tất cả những gì còn không nói.

Cho hằng số là trái đất vàng
chờ để bao bọc những gì còn lại,
hai cái rây của phổi như hai hình nón.

Quan Barry, “If dy/dx=(4x3+x2-12)/√(2x2-9), Then,” Asylum (University of Pittsburgh Press, 2001). This poem was first published in The New Yorker (May 29, 2000 Issue).

Copyright © 2001 by Quan Barry | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 22, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: