Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Các khúc nhịp đôi của John Gió Lốc, 1956” – Ray Gấu Nhỏ

Ray Young Bear (1950–) là một nhà thơ và tiểu thuyết gia người Meskwaki. Các khúc nhịp đôi của John Gió Lốc, 1956 1 Menwi – yakwatoni – beskonewiani.Kyebakewina – … Continue reading

April 13, 2021 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.