Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Các khúc nhịp đôi của John Gió Lốc, 1956” – Ray Gấu Nhỏ

Ray Young Bear (1950–) là một nhà thơ và tiểu thuyết gia người Meskwaki.

Các khúc nhịp đôi của John Gió Lốc, 1956

1

Menwi – yakwatoni – beskonewiani.
Kyebakewina – maneniaki
ketekattiki
ebemanemateki
ebemanemateki

          *

Thơm là những bông hoa kia.
Hóa ra, chúng là những bông bông tai
đứng múa may
khi gió lay qua,
khi gió lay qua.

2

Inike – ekatai – waseyaki
netena – wasesi.
Memettine
beskattenetisono.
Memettine.

          *

Trời đã sắp sáng,
tôi nói với con đom đóm.
Một lần cuối
hãy thắp sáng mình.
Một lần cuối.

Ray Young Bear, “John Whirlwind’s Doublebeat Songs, 1956,” The New Yorker (September 25, 2017 Issue).

Copyright © 2017 by Ray Young Bear | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 13, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: