Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Ricardo Hausmann

Sự sụp đổ chưa từng có của Venezuela

Nguồn: Ricardo Hausmann, “Venezuela’s Unprecedented Collapse,” Project Syndicate,31/07/2017. Biên dịch: Trịnh Ngọc Thao | Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng Trong cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vội vã hôm 16 tháng 7 dưới … Continue reading

September 24, 2017 · Leave a comment

Chủ nghĩa tư bản có gây nên nghèo đói?

Nguồn: Ricardo Hausmann, “Does Capitalism Cause Poverty?”, Project Syndicate, 21/08/2015. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Chủ nghĩa tư bản bị đổ lỗi cho … Continue reading

September 8, 2015 · 2 Comments

Chống tham nhũng sẽ không chấm dứt đói nghèo

Nguồn: Ricardo Hausmann, “Fighting Corruption Won’t End Poverty,” Project Syndicate, 24/07/2015. Biên dịch: Vũ Đình Khanh | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Các quốc gia nghèo khó là bởi chính … Continue reading

August 12, 2015 · 4 Comments

Kiều dân: Mỏ vàng của các quốc gia

Nguồn: Ricardo Hausmann, “The Diaspora Goldmine,” Project Syndicate, 25/06/2015. Biên dịch: Nghiêm Hồng Sơn | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Nhiều quốc gia có lượng người di cư đáng kể … Continue reading

July 6, 2015 · 1 Comment

Tại sao các nước giàu lại dân chủ?

Nguồn: Ricardo Hausmann, “Why Are Rich Countries Democratic?” Project Syndicate, Mar. 26, 2014. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Khi 22 tuổi, Adam Smith đưa ra … Continue reading

March 26, 2014 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.