Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Ricardo Piglia

Những luận đề về truyện ngắn – Ricardo Piglia

Ricardo Piglia (1941–2017) là nhà văn người Argentina. Sau khi học tại Đại học Quốc gia La Plata năm 1961–1962, ông bắt đầu viết tiểu thuyết và truyện ngắn. Cuốn … Continue reading

November 4, 2016 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.