Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Richard A. Posner: Về đạo văn

Richard A. Posner (1939–), luật gia và nhà kinh tế học người Mỹ, là thẩm phán tòa 7th Cir., Hoa Kỳ và giảng viên cao cấp tại Trường Luật Đại … Continue reading

July 11, 2016

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.