Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Rita Felski

Về những giới hạn của phê bình văn học

Matthew Mullins là phó giáo sư văn học và quan niệm sử tại Southeastern Baptist Theological Seminary, và tác giả cuốn Postmodernism in Pieces (Oxford University Press 2016). Đây là bài … Continue reading

January 8, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.