Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Robert Hayden

“Những ngày Chủ nhật trời đông ấy” – Robert Hayden

Robert Hayden (1913–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông là người gốc Phi đầu tiên được bổ nhiệm làm Cố vấn về Thơ cho Thư viện Quốc hội, từ năm … Continue reading

August 14, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.