Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bão băng” – Robert Hayden

Robert Hayden (1913–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông là người gốc Phi đầu tiên được bổ nhiệm làm Cố vấn về Thơ cho Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, … Continue reading

February 13, 2020 · Leave a comment

“Những ngày Chủ nhật trời đông ấy” – Robert Hayden

Robert Hayden (1913–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông là người gốc Phi đầu tiên được bổ nhiệm làm Cố vấn về Thơ cho Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, … Continue reading

August 14, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.