Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Robert Wrigley

“Tôn giáo” – Robert Wrigley

Robert Wrigley (1951–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Idaho. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2000 … Continue reading

March 10, 2018 · Leave a comment

“Là một cái hồ” – Robert Wrigley

Robert Wrigley (1951–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Idaho. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2000 … Continue reading

April 15, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.