Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Thơ thẳng đứng I, bài số 9 – Roberto Juarroz

Roberto Juarroz (1925–1995) là nhà thơ người Argentina. Ông xuất bản tổng cộng 14 tập thơ, từ năm 1958 đến năm 1997, dưới một nhan đề chung là Poesía vertical (Thơ … Continue reading

July 15, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.