Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Thơ thẳng đứng I, bài số 9 – Roberto Juarroz

Roberto Juarroz.jpg

Roberto Juarroz (1925–1995) là nhà thơ người Argentina. Ông xuất bản tổng cộng 14 tập thơ, từ năm 1958 đến năm 1997, dưới một nhan đề chung là Poesía vertical (Thơ thẳng đứng).

9

Tôi nghĩ rằng lúc này
có lẽ trong vũ trụ chẳng ai nghĩ về tôi,
chỉ có tôi là nghĩ về tôi,
và nếu giờ tôi chết,
thì chẳng ai, kể cả tôi, nghĩ về tôi.

Và ở đây mở ra vực thẳm,
như khi tôi đi ngủ.
Tôi là sự hỗ trợ của chính mình và tôi bỏ nó ra.
Tôi giúp bọc mọi thứ lại bằng sự vắng mặt.

Có lẽ vì thế mà
khi nghĩ về người ta
có cảm giác như là đang cứu họ.

Roberto Juarroz, “9,” Primera Poesía Vertical (1958).

Copyright © 1958 by Roberto Juarroz | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 15, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: