Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Quả thép văng” – Andrea Cohen

wrecking ball.jpg

Photograph by Brandon Doran/Flickr

Andrea Cohen là nhà thơ người Mỹ. Bà là chủ nhiệm The Writers House tại Merrimack College và Blacksmith House Poetry Series ở Cambridge, MA.

Quả thép văng

Văn phòng nó là thinh
không. Vào ngày nghỉ

nó vẫn đi làm—
quả thép văng là

kẻ nghiện công việc. Nó
lơ lửng ở trên

kia, và ngay cả
ý niệm về bầu

trời lớn cũng vỡ vụn.

Andrea Cohen, “Wrecking Ball,” The New Yorker (July 10 & 17, 2017 Issue).

Copyright © 2017 by Andrea Cohen | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 16, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: