Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Có người” – Rolf Jacobsen

Rolf Jacobsen (1907–94) là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của Na Uy, được xem là người đưa thơ ca hiện đại đến với văn chương của đất … Continue reading

December 29, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.