Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“[Tôi chẳng biết mình đang tìm gì mãi]” – Rosalía de Castro

Rosalía de Castro sinh năm 1837 ở Santiago de Compostela và qua đời năm 1885 ở Padrón, A Coruña. Làm thơ chủ yếu bằng tiếng Galicia, cùng với Manuel Curros … Continue reading

July 24, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.