Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Mùa thu” – Russell Edson

Russell Edson (1935–2014) là nhà thơ người Mỹ. Mùa thu Có một chàng trai tìm được hai chiếc lá và cầm vào nhà giơ ra bảo bố mẹ rằng cậu là … Continue reading

January 27, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.