Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ecce Homo” – Ryszard Kapuściński

Ryszard Kapuściński (1932–2007) là một trong những nhà báo và tác giả nổi bật bậc nhất của Ba Lan. Ông cũng đã xuất bản hai tập thơ, Ghi chép (1986) và Quy luật … Continue reading

July 4, 2020 · Leave a comment

“Sự lựa chọn” – Ryszard Kapuściński

Ryszard Kapuściński (1932–2007) là một trong những nhà báo và tác giả nổi bật bậc nhất của Ba Lan. Ông cũng đã xuất bản hai tập thơ, Ghi chép (1986) … Continue reading

November 16, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.