Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sự lựa chọn” – Ryszard Kapuściński

Ryszard Kapuscinski.jpg

Photo by PAP/Photoshot

Ryszard Kapuściński (1932–2007) là một trong những nhà báo và tác giả nổi bật bậc nhất của Ba Lan. Ông cũng đã xuất bản hai tập thơ, Ghi chép (1986) và Quy luật tự nhiên (2006).

Sự lựa chọn

Bước đi
đậy nắp lại sự im lặng đằng sau
hay là vẫn
nỗ lực lại từ đầu

giải phóng họng khỏi vòng tay siết
cố gắng thở
phát âm một từ
thốt lên cả một câu
cất tiếng
trong vội vã
trước khi chúng bịt miệng lần nữa

ta biết ngươi đang đợi
ngươi
kẻ chăm chú lắng nghe
kẻ áp tai
lên bức tường điếc

Ryszard Kapuściński, “A Choice,” I Wrote Stone, trans. Diana Kuprel and Marek Kusiba (Biblioasis, 2007). This poem also appeared in The New Yorker (September 19, 2005 Issue).

Copyright © 1986 by Ryszard Kapuściński | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 16, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: